SA40

POTENCIA NOMINAL: 10 KW
ÀREA DE BARRIDA:
39.9 m2
VIENTO CUT-IN: 4,5 m/s
VIENTO CUT-OUT: 25 m/s
MÀSTIL: 12m/18m

 

...

T20proS

POTENCIA NOMINAL: 20 KW
ÀREA DE BARRIDA:
132 m2
CUT-IN: 4 m/s
CUT-OUT: 20 m/s
MÁSTIL: 24 m

 

...

T30proS

POTENCIA NOMINAL: 30 KW
ÀREA DE BARRIDA:
132 m2
CUT-IN: 4 m/s
CUT-OUT: 20 m/s
MÀSTIL: 24 m

 

...